Vítejte na stránkách obce

VV-Opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci,

silnice I. třídy č. I/15 v úseku mezi obcemi Horní Řepčice a Liběšice