Vítejte na stránkách obce

Obec Horní Řepčice se rozkládá na úpatí Českého středohoří u silnice první třídy Litoměřice-Úštěk a železniční tratě Litoměřice-Česká Lípa v nadmořské výšce 256 m. Okolní krajině vévodí hora Sedlo 726 m n.m. První doložená zmínka o obci je z roku 1057. Žije zde přibližně 100 stálých obyvatel. Mnoho domů v obci je využíváno jako rekreační objekt.IMG_3292 Vesnice má vlastní obecní úřad s místní knihovnou a zastupitelstvem. Návsi dominuje pseudoslohová kaple z konce 19. století. Do současnosti se dochovalo několik zděných domů pozdně empírového typu z poloviny 19. století. Obec má odloučenou část od hlavní zástavby s nádražní budovou a několika domy. V poli západně od obce byla v roce 2000 vybudována věž operátora sítě mobilních telefonů. V roce 2006 byla v obci otevřena hospoda U Koutů. Je zde v provozu autodílna. Ze spolkové činnosti lze zmínit sbor dobrovolných hasičů, myslivecký spolek a šipkařský klub.