Vítejte na stránkách obce
Úřední hodiny:
pondělí 18.00 - 19.00 hodin
SDH Horní Řepčice

1 x za 14 dní vždy od 16.00 – 17.00 hodin

Výpůjční den je včas upřesněn na obecní vývěsce