Vítejte na stránkách obce
Úřední hodiny:
pondělí 18.00 - 19.00 hodin
SDH Horní Řepčice

Veřejná vyhláška – oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK  na udržitelnost rozvoje území

_veřejná_vyhláška_2aZÚRÚK_veřejné projednání_Ber (1)

Sejmuto dne : 15.10.2019