Vyhledávání:
E-mailPAMÁTKY


V okolí se nachází několik zajímavých památek.

V Obci stojí za zmínku pseudoslohová kaple. Tu podle vyprávění pamětníků nachala posatavit Anna Gessler. Ta měla vlasní a nevlastní dceru.Nevlastní dcera si našla ženicha a macecha, která nechtěla vyplácet věno jí ženicha rozmluvila. Potom si nevlastní dcera našla dalšího ženicha ze sousední obce. Toho nevlastní dceři macecha také rozmluvila. A když jí to nevyšlo ani napodruhé, šla k mlýnskému náhonu a ráno ji tam našli mrtvou. Macecha, aby si udobřila pána boha dala na návsi před svými okny vystavět kapličku.
V nedalekých Ploskovicích je zámek postavený vévodkyní Toskánskou roku 1720. V suterénu pod terasou jsou vybudovány umělé jeskyně(grotty) se systémem kašen, napájených z uměle vytvořeného koryta potoka. Zámek se pyšní malbami Josefa Navrátila a sochami Václava Levého. Obec Ploskovice prvně zmiňována k roku 1057.
Několik kilometrů západně se nachází okresní město Litoměřice. V Litoměřicích stojí za zmínku historické náměstí s vlastivědným muzeem a městskou věží. Celoročně můžete navštívit místní galerii. Nad městem je krásná vyhlídka na rozhledně Mostná hora.
Třináct kilometrů od obce se rozkládá město Terezín.Terezín byl založen v roce 1780 císařem Josefem II. a nazváno jménem jeho matky, Marie Terezie. Město bylo postaveno na bažinách jako pevnost. Tuto funkci nikdy neplnilo. Za druhé světové války Malá pevnost sloužila jako židovské ghetto. Současný Terezín je památkovou rezervací.
Sedm kilometrů směrem na Českou Lípu se rozkládá město Úštěk. Toto město je památkou samo o sobě. Zde stojí za zmínku zejména ptačí domky.©Copyright by GEORGEO 2005